O nás

Naše poslání a vize

Naše poslání

Naším posláním je Vaše spokojenost. Provádíme komplexní úpravy všech typů závěrečných prací. Obsahem naší práce jsou formátování a korektury bakalářské, diplomové, absolventské, disertační či jiné práce. Vše ve Vámi stanoveném čase a námi profesionální kvalitě. Jsme flexibilní, pečliví a spolehliví. Vaše spokojenost je naší prioritou.

Naše hodnoty

Komplexnost

Formátování a korektury závěrečné práce řešíme komplexně tak, aby si naši klienti byli jisti, že jejich závěrečná práce bude splňovat veškeré požadavky nejen po formální stránce.

Náš cíl

Naším cílem je flexibilní a zodpovědný přístup ke všem klientům vedoucí k jejich maximální spokojenosti. Každý požadavek na formátování a korektury bakalářské, diplomové, absolventské, disertační či jiné závěrečné práce zpracujeme v požadovaném čase a s nejvyšší kvalitou tak, abychom si vytvořili portfolio klientů, kteří se k nám budou rádi vracet s další zakázkou nebo nás doporučí ostatním.

Cílem formátování a korektur je vždy a za každých okolností dosáhnout naplnění našeho poslání.

Naše motto

Formátování a korektury nás baví a na výsledku je to znát! :-)

Naše zkušenosti

Formátování 13 let
Jazyková, stylistická a typografická korektura 12 let
Korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA 12 let
Korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA 12 let
Zpracování prezentace k obhajobě 10 let
Zpracování proslovu k prezentaci 10 let
Zpracování teze k obhajobě 8 let
Zpracování zpětné vazby k práci 8 let
Tvorba grafů, tabulek 13 let
Překlady do anglického jazyka 12 let
Překlady do německého jazyka 10 let