Ceník

 

 

"Hoří"
vyhotoveno do 24 hod

Express
vyhotoveno do 2 dnů

Smart
vyhotoveno do 4 dnů

Standard
vyhotoveno do 7 dnů

Formátování 35 Kč/strana 25 Kč/strana 20 Kč/strana 15 Kč/strana
Jazyková, stylistická a typografická korektura 55 Kč/normostrana 50 Kč/normostrana 45 Kč/normostrana 40 Kč/normostrana
Korektura citací v textu práce* (ISO 690, APA) 35 Kč/normostrana 25 Kč/normostrana 20 Kč/normostrana 15 Kč/normostrana
Korektura bibliografických citací (ISO 690, APA) 25 Kč/zdroj 20 Kč/zdroj 15 Kč/zdroj 10 Kč/zdroj
Překlad abstraktu/anotace/resumé a klíčových slov 550 Kč 450 Kč 350 Kč 300 Kč
Zpracování prezentace k obhajobě 1 250 Kč 1 050 Kč 950 Kč 850 Kč
Zpracování proslovu k prezentaci 1 250 Kč  1 050 Kč 950 Kč  850 Kč 
Zpracování teze k obhajobě 1 250 Kč 1 050 Kč 950 Kč 850 Kč
Kontrola naformátované práce 30 Kč/strana 20 Kč/strana 15 Kč/strana 10 Kč/strana
Tvorba grafů/tabulek 50 Kč/graf/tab. 40 Kč/graf/tab. 30 Kč/graf/tab. 20 Kč/graf/tab.
Další individuální služby** 25 Kč/položka 15 Kč/položka 10 Kč/položka 5 Kč/položka
Kontrola plagiátů ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Převod dokumentu do PDF či PDF/A ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

* Započítává se pouze počet normostran, kde jsou citace v textu uvedeny (dle Harvard či APA). V případě citací v textu formou poznámek pod čarou pak dle jejich počtu a dle ceníku jako korektura bibliografických citací.
** 
Pokud potřebujete např. jen vygenerovat obsah práce, vygenerovat seznam obrázků, tabulek apod. Položkou se zde rozumí nadpis či titulek u obrázku, tabulky apod.

Tisk a vazba práce

Tisk Vazba (v ceně 5 řádků) Ostatní
černobílý – 2,00 Kč/A4
barevný – 7,00 Kč/A4
tvrdé desky (pevná vazba) – 250 Kč
polotvrdé desky (měkká vazba) – 200 Kč
kroužková vazba – 25 až 45 Kč
dotisk 1 řádku – 35 Kč
dotisk hřbetu vazby – 35 Kč
CD včetně vypálení – 30 Kč
vlepovací kapsa na CD – 30 Kč
poštovné - 129 Kč

 

Barvy desek (černá, šedá, bordó, modrá, zelená) a barvy písma (stříbrná, zlatá).

 

Ceník je platný od 1. 10. 2021.