Formátování a korektury závěrečných prací

Potřebujete pomoci s konečnou úpravou své bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační, absolventské či jiné závěrečné práce? Máte dokončený text, ale ještě Vám chybí formátování, korektury a celková závěrečná kontrola? Potřebujete pomoci s gramatikou a stylistikou textu Vaší práce? Nebo potřebujete opravit citace v textu či bibliografické citace v seznamu literatury dle normy? Nestíháte překlad abstraktu či anotace? Tak jste na správném místě :)

Obraťte se na nás! Nemusíte ztrácet čas se studiem posledních úprav a formalit, nemusíte perfektně ovládat práci s textovými editory – vše uděláme za Vás. Profesionálně texty formátujeme již řadu let. Díky široké nabídce našich dalších služeb můžeme Vaši závěrečnou práci naformátovat, zkontrolovat, upravit a opravit komplexně. 

Formátování
diplomových a bakalářských prací.

Nabízíme formátování, korekturu a úpravu Vaší bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné písemné práce. Můžete využít i našich dalších nabízených služeb, jako je jazyková a stylistická korektura, korektura citací v textu práce a korektura bibliografických citací dle citačních norem ČSN 690 nebo dle APA, překlad abstraktu/anotace/klíčových slov, zpracování prezentace k obhajobě, metodická podpora a konzultace apod.

Varianty rychlostí formátování

Nabízíme čtyři varianty rychlosti formátování textů. Stačí si vybrat podle toho, kolik máte času do odevzdání své závěrečné práce.

"Hoří"
zhotoveno do
0
35 Kč
normostrana
Express
zhotoveno do
0
25 Kč
normostrana
Smart
zhotoveno do
0
20 Kč
normostrana
Standard
zhotoveno do
0
15 Kč
normostrana

Proč formátovat?

První pohled na Vaši práci je spojen právě s pojmem formátování. To, jak práce vypadá, často vypovídá o jejím autorovi. Je to právě formátování, na čem spočine první pohled každého čtenáře, tedy i toho, kdo Vaši práci hodnotí.

Profesionální formátování je důležitou a neoddělitelnou součástí každé bakalářské, diplomové, absolventské, disertační či jiné závěrečné práce.

Závěrečná práce je Vaší vizitkou! Z tohoto důvodu určitě formátování své práce nepodceňujte!

Pokud potřebujete profesionálně, rychle a kvalitně naformátovat, upravit a opravit svou bakalářskou, diplomovou, disertační, absolventskou či jinou závěrečnou práci nebo využít našich dalších nabízených služeb, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tady pro Vás.

Co formátujeme?

Zaměřujeme se na formátování a korekturu všech typů závěrečných prací jako je:

- formátování maturitní práce,

- formátování bakalářské práce,

- formátování diplomové práce,

- formátování disertační práce,

- formátování rigorózní práce,

- formátování absolventské práce,

- formátování MBA práce,

- formátování habilitační práce.

Můžete se na nás však obrátit i v průběhu studia a svěřit nám k formátování a korektuře své semestrální, seminární, postupové a ročníkové práce, případové studie, referáty a eseje, ale i prezentace v PowerPointu.

Proč právě my?

Provádíme komplexní úpravy všech typů závěrečných prací.

Prioritou je pro nás bezchybná formální úprava Vaší práce.

S naším zodpovědným, rychlým a kvalitním přístupem budete spokojeni.

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost.

Individuální a profesionální přístup je základním prvkem naší spolupráce s Vámi.

Naše dlouholeté zkušenosti s formátováním a korekturami í máme dlouholeté zkušenosti - v oboru pracujeme už více než 13 let.

Nabízíme čtyři různé rychlosti formátování a korektur, včetně expresního termínu se zpracováním do 12 hodin.

Naše další služby

Formátování textu je pouze jednou z mnoha důležitých úprav každé závěrečné práce. Náš tým Vám nabízí komplexní služby, díky kterým budete moci odevzdat absolutně bezchybnou práci. Tyto služby lze objednat i samostatně bez předchozího formátování.

Korektura bibliografických citací

Korektura bibliografických citací

V závěru písemné práce zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu správného tvaru uváděných bibliografických citací – seznam použitých zdrojů, resp. použité literatury a dalších použitých zdrojů dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Kontrola plagiátů

Kontrola plagiátů

Zdarma k objednávce si u nás můžete nechat zkontrolovat případnou shodu s jinými pracemi. Zpravidla do 24 hodin Vám pak zašleme report o nalezených shodách z databáze závěrečných prací. Musíme však upozornit na skutečnost, že Vaše škola může používat jiné systémy pro kontrolu plagiátů.

Zpracování proslovu k prezentaci

Zpracování proslovu k prezentaci

Tvorba grafů a tabulek

Tvorba grafů a tabulek

Výstupy z například dotazníkového šetření je potřeba zpracovat a vyhodnotit a následně tyto výstupy zpracovat do grafů či tabulek (možné je i obojí současně). Na základě dodaných podkladů Vám následně vytvoříme grafy či tabulky, které Vám můžeme rovnou vložit i do Vaší práce.

Jazyková, stylistická a typografická korektura

Jazyková, stylistická a typografická korektura

Pozornost zaměřujeme na kontrolu a opravu gramatiky (překlepy, pravopisné hrubky, chybně užité koncovky apod.). Dohlížíme také na správné tvary vlastních a cizích jmen a adres, zkratek, číselných údajů, na špatnou automatickou opravu textu ...

Překlad abstraktu/anotace

Překlad abstraktu/anotace

Součástní většiny prací je i anglická verze abstraktu/anotace a klíčových slov. Přeložíme Vám abstrakt/anotaci i klíčová slova do anglického jazyka. Rozsah běžného abstraktu/anotace je cca 800-1 000 znaků.

Zpracování teze k obhajobě

Zpracování teze k obhajobě

Tisk a vazba práce

Tisk a vazba práce

Korektura citací v textu práce

Korektura citací v textu práce

Pozornost zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu správného tvaru všech citací, které jsou uváděny v textu práce, a které by měly odpovídat citační normě dle ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Zpracování prezentace k obhajobě

Zpracování prezentace k obhajobě

Součástí Vaší obhajoby závěrečné práce je i její prezentace, kterou Vám připravíme v aplikaci Microsoft PowerPoint.

Zpracování nezávazného "posudku" – zpětné vazby

Zpracování nezávazného "posudku" – zpětné vazby

Kontrola naformátované práce

Kontrola naformátované práce

Pokud si nejste jisti, zda máte správně zformátovanou Vaši práci dle metodických požadavků, resp. směrnice školy, tak ji nám stačí zaslat včetně pokynů ze školy. Vše zkontrolujeme a případně upravíme dle požadovaných požadavků.

Kontakt

Ing. Lenka Kempová, Ph.D.

Úpadní 762/12

Nezávazná poptávka