Formátování a korektury závěrečných prací

Potřebujete pomoci s konečnou úpravou své bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační, absolventské či jiné závěrečné práce? Máte dokončený text, ale ještě Vám chybí formátování, korektury a celková závěrečná kontrola? Potřebujete pomoci s gramatikou a stylistikou textu Vaší práce? Nebo potřebujete opravit citace v textu či bibliografické citace v seznamu literatury dle normy? Nestíháte překlad abstraktu či anotace? Tak jste na správném místě :)

Obraťte se na nás! Nemusíte ztrácet čas se studiem posledních úprav a formalit, nemusíte perfektně ovládat práci s textovými editory – vše uděláme za Vás. Profesionálně texty formátujeme již řadu let. Díky široké nabídce našich dalších služeb můžeme Vaši závěrečnou práci naformátovat, zkontrolovat, upravit a opravit komplexně. 

„Pomáháme Vám se závěrečnou komplexní úpravou a korekturou Vaší závěrečné práce tak, abyste měli jistotu, že Vaše práce bude splňovat veškeré požadavky nejen po stránce formální, ale také po stránce gramatické a stylistické. Ušetříte tak Váš čas, starosti a Vaše nervy. Odevzdání Vaší práce již nebude stresující, ale okamžikem, na který se budete těšit.“

Formátování
diplomových a bakalářských prací.

Nabízíme formátování, korekturu a úpravu Vaší bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné písemné práce. Můžete využít i našich dalších nabízených služeb, jako je jazyková a stylistická korektura, korektura citací v textu práce a korektura bibliografických citací dle citačních norem ČSN 690 nebo dle APA, překlad abstraktu/anotace/klíčových slov, zpracování prezentace k obhajobě, metodická podpora a konzultace apod.

Varianty rychlostí formátování

Nabízíme čtyři varianty rychlosti formátování textů. Stačí si vybrat podle toho, kolik máte času do odevzdání své závěrečné práce.

"Hoří"
zhotoveno do
0
35 Kč
strana
Express
zhotoveno do
0
25 Kč
strana
Smart
zhotoveno do
0
20 Kč
strana
Standard
zhotoveno do
0
15 Kč
strana

Proč formátovat?

První pohled na Vaši práci je spojen právě s pojmem formátování. To, jak práce vypadá, často vypovídá o jejím autorovi. Je to právě formátování, na čem spočine první pohled každého čtenáře, tedy i toho, kdo Vaši práci hodnotí.

Profesionální formátování je důležitou a neoddělitelnou součástí každé bakalářské, diplomové, absolventské, disertační či jiné závěrečné práce.

Závěrečná práce je Vaší vizitkou. Z tohoto důvodu určitě formátování své práce nepodceňujte.

Zaujměte tedy svou prací na první pohled! 

Pokud potřebujete profesionálně, rychle a kvalitně naformátovat, upravit a opravit svou závěrečnou práci nebo využít našich dalších nabízených služeb, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tady pro Vás.

Co formátujeme?

Zaměřujeme se na formátování a korekturu všech typů závěrečných prací jako je:

- formátování maturitní práce,

- formátování bakalářské práce,

- formátování diplomové práce,

- formátování disertační práce,

- formátování rigorózní práce,

- formátování absolventské práce,

- formátování MBA práce,

- formátování habilitační práce,

- formátování ostatních typů závěrečných prací (např. BBA, DBA a LLM).

Můžete se na nás obrátit i v průběhu studia a svěřit nám k formátování a korektuře své semestrální, seminární, postupové a ročníkové práce, případové studie, referáty a eseje.

Proč právě my?

Provádíme komplexní úpravy všech typů závěrečných prací.

Prioritou je pro nás bezchybná formální úprava a korektura Vaší práce - máme rádi dokonalou formální úpravu.

S naším zodpovědným, rychlým a kvalitním přístupem budete spokojeni.

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost.

Individuální a profesionální přístup je základním prvkem naší spolupráce s Vámi.

Máme dlouholeté zkušenosti s formátováním a korekturami - v oboru pracujeme už více než 13 let.

Nabízíme čtyři různé rychlosti formátování a korektur, včetně expresního termínu se zpracováním do 24 hodin nebo i dříve dle domluvy.

Naše další služby

Formátování textu je pouze jednou z mnoha důležitých úprav každé závěrečné práce. Náš tým Vám nabízí komplexní služby, díky kterým budete moci odevzdat absolutně bezchybnou práci. Tyto služby lze objednat i samostatně bez předchozího formátování.

Jazyková, stylistická a typografická korektura

Jazyková, stylistická a typografická korektura

Pozornost zaměřujeme na kontrolu a opravu gramatiky (překlepy, pravopisné hrubky, chybně užité koncovky apod.). Dohlížíme také na správné tvary vlastních a cizích jmen a adres, zkratek, číselných údajů, na špatnou automatickou opravu textu ...

Překlad abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov

Překlad abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov

Součástí většiny prací je i anglická verze abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov. Přeložíme Vám abstrakt / anotaci / resumé i klíčová slova do anglického, ale i do německého jazyka.

Zpracování teze k obhajobě

Zpracování teze k obhajobě

Součástí obhajoby bakalářské, diplomové či jiné písemné práce může být i zpracovaná teze. Pokud Vám její vypracování a stylizace dělá problém, rádi Vám tezi k obhajobě připravíme.

Zpracování zpětné vazby k práci

Zpracování zpětné vazby k práci

Korektura citací v textu práce

Korektura citací v textu práce

Pozornost zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu správného tvaru všech citací, které jsou uváděny v textu práce, a které by měly odpovídat citační normě dle ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Zpracování prezentace k obhajobě

Zpracování prezentace k obhajobě

Součástí Vaší obhajoby závěrečné práce je i její prezentace, kterou Vám připravíme v aplikaci Microsoft PowerPointu.

Kontrola naformátované práce

Kontrola naformátované práce

Pokud si nejste jisti, zda máte správně zformátovanou Vaši práci dle metodických požadavků, resp. směrnice školy, tak ji nám stačí zaslat včetně pokynů ze školy. Vše zkontrolujeme a případně upravíme dle požadovaných požadavků.

Další individuální služby

Další individuální služby

V případě, že máte svou práci naformátovanou, avšak si nevíte rady např. s vygenerováním obsahu práce, vygenerováním seznamu obrázků, tabulek a grafů, vygenerováním seznamu příloh apod., můžete využít těchto služeb.

Korektura bibliografických citací

Korektura bibliografických citací

V závěru písemné práce zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu správného tvaru uváděných bibliografických citací – seznam použitých zdrojů, resp. použité literatury a dalších použitých zdrojů dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Zpracování proslovu k prezentaci

Zpracování proslovu k prezentaci

Součástí obhajoby bakalářské, diplomové či jiné písemné práce je povětšinou i „proslov“ k připravené prezentaci. Pokud Vám jeho tvorba a stylizace činí potíže, rádi Vám jej vytvoříme.

Tvorba grafů a tabulek

Tvorba grafů a tabulek

Výstupy z například dotazníkového šetření je potřeba zpracovat a vyhodnotit a následně tyto výstupy zpracovat do grafů či tabulek (možné je i obojí současně). Na základě dodaných podkladů Vám následně vytvoříme grafy či tabulky, které Vám můžeme rovnou vložit i do Vaší práce.

Tisk a vazba práce

Tisk a vazba práce

Tisk a vazba písemné práce nepochybně patří k finálním krokům po naformátování a korektuře. Vyberte si barvu desek a písma, ostatní nechte na nás. Vaši práci vytiskneme, svážeme, vypálíme na CD a nejpozději do 3–4 dnů odešleme na Vámi požadovanou adresu.

Kontakt

Ing. Lenka Kempová, Ph.D., MBA
Úpadní 762/12
712 00 Ostrava

IČO: 07167661

+420 727 893 520
info@formatovaniakorektury.cz

Obchodní podmínky

Zásady ochrany osobních údajů

Nezávazná poptávka